Wiadomości branżowe

Drugie spotkanie działów HR spółek giełdowych

Teaser

Jaka powinna być rola działu HR w budowaniu strategii firm? Jak zarządzać zasobami ludzkimi w spółce giełdowej w czasach kryzysu? Czy globalne programy motywacyjne mają przyszłość? Czy niestandardowe formy zatrudnienia mogą być ochroną przed zmienną koniunkturą? Jakie jest znaczenie aspektów psychologicznych w zarządzaniu ludźmi i wdrażaniu zmian? To tylko część tematów, które będą przedmiotem dyskusji na II Kongresie Human Resources Spółek Giełdowych SEG. Kongres odbędzie się 12-13 marca 2013 roku w Ossie.

Spotkanie działów HR rozpocznie się od wystąpienia pani Marzeny Herzig, Psychologa Reprezentacji Polski Siatkarzy – Wicemistrzów Świata 2006, która opowie o budowaniu i prowadzeniu zespołu. Pierwszego dnia odbędzie się dyskusja panelowa na temat znaczenia aspektów psychologicznych w zarządzaniu ludźmi i wdrażaniu zmian.

Doświadczenia wdrażania zmian dowodzą, że ich sukces zależy od SPOSOBU wdrożenia, a nie tylko od tego, CO jest wdrażane. Nie wystarczy mieć DOBRY pomysł, TRZEBA UMIEĆ GO WDROŻYĆ wspólnie z pracownikami. Ponieważ cele biznesowe zmian w organizacji są osiągnięte dopiero, gdy pracownicy zmienią sposób wykonywania pracy, niezbędne jest zarządzanie aspektami „miękkimi” zmian. Najlepsze firmy wiedzą, że w czasach kryzysu jest to umiejętność kluczowa dla przetrwania i rozwoju, dlatego w nią inwestują. – mówi Krzysztof Ogonowski, Prezes Zarządu, BPI Polska

Zaproszeni eksperci i uczestnicy Kongresu porozmawiają również o ograniczaniu kosztów pracy poprzez zwiększanie efektywności.

Badania PwC wskazują, iż wiele powszechnych „prawd” na temat motywowania z prawdą ma niewiele wspólnego. – mówi Artur Kaźmierczak, dyrektor zespołu HR Consulting w PwC – Wartość nagrody nie jest najważniejsza, starsi menedżerowie mają większą skłonność do ryzyka, a postrzegana wartość odroczonej nagrody jest o wiele niższa niż wyliczają to finansiści. Nie uwzględnienie psychologii podczas opracowywania planu motywacyjnego może łatwo sprawić, że pozostanie on motywacyjny jedynie z nazwy.

Drugi dzień Kongresu będzie okazją do zajęć praktycznych w formie warsztatów w dwóch turach. Zostaną poruszone takie tematy jak:

  • Psychologia zmiany – wpływ typów osobowych na reakcję na zmiany, zarządzanie oporem wobec zmian i motywacja do zmiany z uwzględnieniem różnych typów osobowych.
  • Zarządzanie zmianą jako kompetencja organizacji – zwiększanie otwartości pracowników na zmiany i ułatwianie wdrażania dzięki prostym, systemowym rozwiązaniom integrującym działania HR, biznes i zarządzanie projektami.
  • Globalny program motywacyjny – czy sprawdzi się w Polsce?
  • Metody pomiaru efektywności organizacyjnej, sposoby optymalizacji – przygotowanie planu B w niepewnych czasach.
  • Dlaczego nie tak łatwo stworzyć team? Dynamika zespołów menedżerskich w czasach trudnych i nie tylko.
  • Niestandardowe formy zatrudnienia – narzędzie ochrony przed zmienną koniunkturą.
  • Psychologia motywacji: mechanizmy prokrastynacji i metody przeciwdziałania.
  • Współpraca ze związkami zawodowymi w świetle uchwały Sądu Najwyższego w sprawie zakazu żądania ujawnienia listy członków związków zawodowych. Zmiana Kodeksu Pracy w zakresie przedłużenia do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy.
  • Optymalizowanie kosztów wynagrodzeń na wybranych przykładach. Zmiana struktury wynagrodzeń, nowe versus tradycyjne systemy świadczeń, restrukturyzacja nagród i odpraw.

Spółki giełdowe w każdym obszarze swojego funkcjonowania spotykają się z problemami obcymi dla podmiotów nienotowanych. Zbliżający się Kongres będzie okazją dla HR’owców spółek giełdowych do wymiany własnych doświadczeń oraz dyskusji nad najnowszymi rozwiązaniami i trendami. Dział HR, niczym serce jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie spółki i obieg informacji w całej firmie. Mam wielką nadzieję, że Kongres będzie okazją do dyskusji jak wyeliminować wszystkie czynniki, które mogłyby doprowadzić do „zawału” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Gospodarzami Kongresu są: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, BPI Polska, PwC, Amrop, DLA Piper Wiater, Centrum Medyczne ENEL-MED,  HR Partner,  Mercer Marsh Benefits oraz Unicomp-WZA.

Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl


Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

< 234872" >

Źródło SEG. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy