Wiadomości branżowe

Nastroje polskich przedsiębiorców na najbliższe miesiące

Teaser

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował wyniki badania dotyczącego koniunktury gospodarczej wśród małych i średnich firm. Czy poprawa sytuacji gospodarczej wpłynęła na poprawę nastrojów polskich przedsiębiorców i skłoni ich do większych inwestycji w najbliższym czasie?

Małe i średnie firmy stanowią w Polsce 99,8% wszystkich firm, tworzą 75% miejsc pracy oraz 67% PKB. „Nastroje w sektorze małych i średnich firm poprawiają się systematycznie od kilku kwartałów, są one jednak nadal w strefie stagnacyjnej” – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Wyniki Busometra są publikowane co kwartał. Poziom poniżej 50 pkt oznacza pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej – ich optymizm. „Szczególnie poprawiła się sytuacja w wymiarze rynku pracy, czyli zatrudnienia i płac. Znajduje się obecnie w okolicach 50 pkt i rośnie systematycznie od 4 kwartałów” – kontynuuje Cezary Kaźmierczak. 

Lepsza koniunktura zachęciłaby przedsiębiorców do zwiększonych inwestycji. Sytuacja obecnie jest jednak nadal postrzegana jako bardzo trudna. W ciągu ostatnich 4 kwartałów poziom Busometra dotyczący sektora inwestycji spadł o 7 punktów. Oznacza to, że inwestorzy w najbliższym czasie nie będą chętni do podejmowania zbędnego ryzyka i ich skłonność do inwestycji będzie niewielka.

Najbardziej widoczna zmiana dotyczy ogólnych nastrojów. W ciągu ostatnich 4 kwartałów wskaźnik optymizmu wzrósł aż o 14,71 pkt. „W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy zamierzają zwiększać rynek pracy i zatrudnienie, ich optymizm jest również rosnący. Prawdopodobnie nie będą jednak przystępować do znaczących inwestycji” – podsumowuje Cezary Kaźmierczak.

Źródło videoPR.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy