Ciekawostki

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji

Podziału prawa na gałęzie można także dokonać w płaszczyźnie przedmiotu regulacji danego zespołu norm. Jako przykładowe gałęzie wedle tego kryterium można wymienić: * prawo autorskie

Podziału prawa na gałęzie można także dokonać w płaszczyźnie przedmiotu regulacji danego zespołu norm. Jako przykładowe gałęzie wedle tego kryterium można wymienić:

* prawo autorskie

* prawo bankowe

* prawo budowlane

ynek pracy w Polsce i za granicą Rnek pracy w Polsce i za granicą Ryek pracy w Polsce i za granicą Rynk pracy w Polsce i za granicą

* prawo celne

* prawo energetyczne

* prawo kanoniczne

* prawo konstytucyjne

* prawo lotnicze

* prawo międzynarodowe

* prawo o ruchu drogowym

* prawo ochrony środowiska

* prawo upadłościowe

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#przedmiot regulacji

A to już wiesz?  Czy lubimy bajki?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy