Ciekawostki

Podział prawa ze względu na przedmiot regulacji

Podziału prawa na gałęzie można także dokonać w płaszczyźnie przedmiotu regulacji danego zespołu norm. Jako przykładowe gałęzie wedle tego kryterium można wymienić:

* prawo autorskie

* prawo bankowe

* prawo budowlane

ynek pracy w Polsce i za granicą  Rnek pracy w Polsce i za granicą  Ryek pracy w Polsce i za granicą  Rynk pracy w Polsce i za granicą

* prawo celne

* prawo energetyczne

* prawo kanoniczne

* prawo konstytucyjne

* prawo lotnicze

* prawo międzynarodowe

* prawo o ruchu drogowym

* prawo ochrony środowiska

* prawo upadłościowe

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#przedmiot regulacji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #google   #jest   #nale   #równie   #tym