Wiadomości branżowe usa

Pracodawco! Dobrze zastanów się, zanim zorganizujesz kurs angielskiego

W czasie kryzysu firmy dokładnie przyglądają się każdej wydanej złotówce. Mimo  że sytuacja gospodarcza nie rozpieszcza, część z nich decyduje się na sponsorowanie pracownikom różnego rodzaju kursów, w tym kursów językowych. W ten sposób firmy próbują jednocześnie zwiększyć motywację pracowników do rozwijania swoich kompetencji oraz podnieść poziom zaangażowania w rozwój firmy. Sponsorowanie kursu pracownikom nie zawsze się jednak opłaca.

Doświadczenie firm organizujących kursy językowe dla pracowników pokazuje, że bardzo często zajęcia tego typu są dla kursantów idealną okazją do notorycznego spóźniania się lub wcześniejszego wyjścia z pracy. Kurs to w ich oczach zajęcia dodatkowe, więc nie czują się w obowiązku, żeby w nich aktywnie uczestniczyć, nawet kiedy odbywają się w godzinach pracy.

Jak wynika z raportu „Kształcenie przez całe życie” przygotowanego przez PARP i Uniwersytet Jagielloński, w 2012 roku dla zdecydowanej większości polskich pracowników największą motywacją do podnoszenia kompetencji były wymogi związane z zajmowanym stanowiskiem (65 proc.) i oczekiwania pracodawcy (40 proc.). W ubiegłym roku tylko 23 proc. osób szkoliło się, by rozwijać własne zainteresowania. Pracodawca może więc wykorzystać potencjał motywacji zewnętrznej czyli firmy, proponując pracownikom cykliczne testy postępów w nauce. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo, że pracownik rzeczywiście przyłoży się do nauki, a pieniądze wydane przez firmę na kurs nie zostaną wyrzucone w błoto.

Firmom wydaje się, że już samo zorganizowanie kursu językowego będzie wystarczającą motywacją dla pracowników. Wiele z nich spotyka rozczarowanie, kiedy okazuje się, że po kilku tygodniach w zajęciach uczestniczy zaledwie niewielki procent, a po pół roku można już właściwie mówić o zajęciach indywidualnych, bo z całej grupy zostaje jedna lub dwie osoby – mówi Richard Cowen z British Council. Z  naszych doświadczeń z firmami wynika, że kurs najbardziej procentuje, kiedy w jego ramach stosuje się narzędzia sprawdzające – testy czy egzaminy, dzięki którym zarówno pracownik, jak i pracodawca widzi postępy – dodaje.

Jesienią British Council wprowadził na polski rynek test językowy Aptis. Został on zaprojektowany m.in. z myślą o firmach, które planują zorganizowanie dla swoich pracowników kursów z angielskiego i które chciałyby przedtem sprawdzić ich kompetencje językowe. Aptis pozwala na zbadanie znajomości języka w wybranym przez firmę zakresie, na przykład – umiejętność pisania i mówienia po angielsku. Wyniki testu są dostępne natychmiast lub do 72 godzin – w zależności od wybranego modułu. Test można wykorzystać też już podczas trwania kursu – jako narzędzie sprawdzające postępy w nauce, dzięki któremu pracodawca może zdecydować na kontynuację lub zakończenie kursu.

Aptis jest o tyle wygodny, że po pierwsze sprawdza te kompetencje językowe, na których firmie najbardziej zależy, a po drugie – można go wykonać w dowolnym miejscu i czasie, nie są do tego potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia, a nawet lektor – mówi Dorota Rankowska z British Council.

Poza organizowanymi cyklicznie sprawdzającymi testami językowymi firma decydująca się na kurs językowy dla pracowników powinna zadbać o wykwalifikowanego lektora potrafiącego ciekawie prowadzić zajęcia. Jest to – zdaniem ekspertów z British Council – najlepszy sposób na zmotywowanie i utrzymanie motywacji pracowników do nauki.

O British Council                                     

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwia ona nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie.

British Council realizuje swoje cele w wielu obszarach. Polska placówka prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych.

Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie.

< 241246" >

Źródło British Council. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy