Wiadomości branżowe usa

Serinus rozpoczyna najważniejszy etap odwiertu w Brunei

Serinus rozpoczyna najważniejszy etap odwiertu w Brunei
Serinus Energy wykonała już ponad połowę odwiertu Uskok Lukut-1 w Bloku L w Brunei. Wkrótce prace obejmą miejsca wytypowane w wyniku badań sejsmicznych i analiz, w których spodziewane jest występowanie węglowodorów. Szacowany czas wiercenia wydłużył się z planowanych 40 dni do ok. 65, co oznacza, że prace nad odwiertem zakończą się w drugiej połowie sierpnia. Natychmiast po zakończeniu wierceń Serinus planuje rozpocząć kolejny odwiert na terenie Bloku L, Luba-1.LKU-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń drugiego etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. Jego lokalizacja została wybrana po dokładnej analizie wyników badań sejsmicznych 3D realizowanych przez Spółkę w 2012 r. oraz ocen geologicznych i danych pozyskanych podczas wcześniejszych odwiertów. LKU-1 znajduje się w strukturze tzw. „Potrójnego węzła”, na przecięciu dwóch antyklin, wzdłuż których rozciągają się potwierdzone złoża węglowodorów.Prace nad odwiertem rozpoczęły się w połowie czerwca. Obecnie kierunkowy odwiert LKU-1 osiągnął długość 1590 m (głębokość w pionie 1372 m) z planowanych

Teaser

Serinus Energy wykonała już ponad połowę odwiertu Uskok Lukut-1 w Bloku L w Brunei. Wkrótce prace obejmą miejsca wytypowane w wyniku badań sejsmicznych i analiz, w których spodziewane jest występowanie węglowodorów. Szacowany czas wiercenia wydłużył się z planowanych 40 dni do ok. 65, co oznacza, że prace nad odwiertem zakończą się w drugiej połowie sierpnia. Natychmiast po zakończeniu wierceń Serinus planuje rozpocząć kolejny odwiert na terenie Bloku L, Luba-1.

LKU-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń drugiego etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. Jego lokalizacja została wybrana po dokładnej analizie wyników badań sejsmicznych 3D realizowanych przez Spółkę w 2012 r. oraz ocen geologicznych i danych pozyskanych podczas wcześniejszych odwiertów. LKU-1 znajduje się w strukturze tzw. „Potrójnego węzła”, na przecięciu dwóch antyklin, wzdłuż których rozciągają się potwierdzone złoża węglowodorów.

Prace nad odwiertem rozpoczęły się w połowie czerwca. Obecnie kierunkowy odwiert LKU-1 osiągnął długość 1590 m (głębokość w pionie 1372 m) z planowanych 2959 m (w pionie 2431 m), a jego pierwszorzędne cele badawcze, czyli osady z piaskowców o łącznej miąższości od 25 m do nawet 250 m rozpoczynają się na głębokości ok. 1400 m. Spółka szacuje, że na docelowym obszarze znajduje się pięć pochodnych sejsmicznie obiektów poszukiwawczych. Ze względu na warunki geologiczne i spodziewane wystąpienie nadciśnienia, wykorzystana zostanie technika wierceń z kontrolowanym ciśnieniem, tzw. MPD – Managed Pressure Drilling.

Serinus Energy szacuje, że odwiert osiągnie planowaną głębokość w drugiej połowie sierpnia.

***

W Brunei Serinus ma 90 proc. udział w Bloku L poprzez spółką zależną (100 proc. udziałów) Kulczyk Oil Brunei Limited, posiadającą 40 proc. udziałów w Bloku, oraz poprzez spółkę zależną (100 proc. udziałów, operator) AED SEA, która posiada 50 proc. udział w Bloku. Pozostałe 10 proc. udziałów jest własnością niepublicznej spółki z Brunei, która współpracuje z Serinus na warunkach rynkowych.

A to już wiesz?  Konkurs na Najlepszego Pracodawcę 2014 rozstrzygnięty. Provident na II miejscu wśród największych firm.

 

O Serinus Energy

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą 
na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (pod symbolem „SEN”).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar i Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1 123 km² w północnym Brunei.

W Rumunii Serinus posiada 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji Satu Mare o powierzchni 2 949 km² w północno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Serinus Energy Inc. (www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. – Kanada
Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. – Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub dowolnej jej spółki zależnej i związanych z jej udziałami w Bloku L w Brunei, jak również do określonych odwiertów wykonywanych lub które będą wykonywane lub też do działań w zakresie badań sejsmicznych podejmowanych na tym obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.
Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym
i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne
i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń
i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy