Wiadomości branżowe usa

Tytuł Solidnego Pracodawcy 2012 dla 3M w Polsce

Tytuł Solidnego Pracodawcy przyznawany jest przedsiębiorstwom, które nie tylko prowadzą wzorową politykę personalną ale także promują ciekawe rozwiązania w zakresie HR. Jeden z najbardziej nobilitujących tytułów branżowych trafił w tym roku do firmy 3M.

Kryteria, według których weryfikowano pracodawców na polskim rynku do tytułu Solidnego Pracodawcy 2012 to m.in warunki pracy – przestrzeganie przepisów bhp, prawa pracy, warunki socjalne, terminowość wypłat, ścieżka kariery, oferowany program szkoleń, dostępny pakiet benefitów czy też opinie Urzędów Pracy i władz lokalnych. Pod uwagę brana była także dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat. Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy. Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

Koncern 3M powstał ponad 100 lat, a od ponad 20 lat prowadzi działalność w Polsce. Na terenie naszego kraju zatrudnia blisko 1700 osób. Dla firmy 3M, troska o dobre warunki pracy, ścieżkę kariery oraz pracownicze benefity jest jednym z najważniejszych obszarów polityki firmy. Dynamiczny wzrost oraz nowe inwestycje sprawiają, że polski oddział amerykańskiej firmy jest dziś miejscem wyjątkowo atrakcyjnym z punktu widzenia pracownika. Jego satysfakcja ma bezpośrednie przełożenie na sukces przedsiębiorstwa, dlatego oprócz profesjonalizmu oraz wiedzy eksperckiej, od zatrudnionych wymaga się umiejętności tworzenia dobrej atmosfery pracy i kreatywności – aż 15% czasu pracy pracownik może poświęcić na wprowadzanie własnych pomysłów w życie.To co wyróżnia 3M od innych firm to wyjątkowa kultura. Jeden z byłych prezesów – William L. McKnight zainaugurował filozofię kierowania firmą, która obowiązuje do dziś: wiara w indywidualną inicjatywę, podejmowanie wyzwań i prawo do pomyłek. Kultura organizacyjna oparta jest na współpracy i dialogu, a siła 3M tkwi w unikalnym połączeniu wzajemnych inspiracji, pasji i kreatywności. Warto podkreślić, że 3M rozwija się dynamicznie ale również odpowiedzialnie – świadomie kształtuje równowagę między wzrostem gospodarczym a troską o środowisko naturalne. Firma i jej pracownicy z pasją angażują się w projekty społeczne i charytatywne, działają etycznie. Udział w konkursie na Solidnego Pracodawcę 2012 był doskonałą okazją dla firmy aby poddać obiektywnej ocenie zarządzanie zasobami ludzkimi koncernu.

– Pozytywna ocena jury to niewątpliwie wielkie wyróżnienie, a także potwierdzenie słuszności naszej polityki wewnętrznej, według której to pracownicy 3M stanowią najważniejszy potencjał firmy – mówi dr Piotr Skaldawski, dyrektor personalny 3M. – Mamy świadomość odpowiedzialności za pracownika na przestrzeni całej jego kariery zawodowej. Wielokrotnie powtarzamy naszym pracownikom, że chcemy się związać na długo, na dobre i na złe – podsumowuje Piotr Skaldawski.

 3M oferuje bardzo szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji, które w dłuższej perspektywie mają wpływ na osiągnięcie indywidualnego sukcesu zawodowego i osobistego pracowników. Firma docenia i nagradza indywidualnych pracowników lub całe zespoły za osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów. W ten sposób wzmacniane są działania wspierające organizację w zakresie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, wzrostu satysfakcji klienta, wzrostu produktywności i jakości oraz poprawy wyników finansowych. Wszystko to pozwala 3M odnosić sukcesy na wymagającym rynku polskim.

Źródło 3M Poland. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy