Wiadomości branżowe usa

Wsparcie dla małych firm

Teaser

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce generują prawie 70% miejsc pracy. Dlatego wsparcie w postaci udzielania środków finansowych na preferencyjnych warunkach już mikroprzedsiębiorstwom nie pozostaje bez wpływu na polską gospodarkę. Jakie warunki muszą spełniać firmy ubiegające się o leasing i na jakiego rodzaju przedsięwzięcia może on zostać przyznany?

Raiffeisen-Leasing Polska podpisał umowę z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Fakt ten przełoży się na preferencyjne warunki leasingowe dla klientów. „Kredyt RLPL, udostępniony przez Bank Rozwoju Rady Europy, jest bardzo korzystny od strony rynkowej. Benefit w postaci niskiego oprocentowania będziemy w stanie przekazywać klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zakwalifikują się do programu finansowania w ramach kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy” – mówi Przemysław Stańczyk, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Jednym z głównych przesłań projektu jest wsparcie dla tworzenia i utrzymania efektywnych miejsc pracy – poprzez łatwiejszy dostęp do finansowania dla firm. Beneficjentem programu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora prywatnego w Polsce. Finansowanie z Banku Rozwoju Rady Europy może być przeznaczone na zakup aktywów trwałych, sprzętu produkcyjnego, takich jak: pojazdy silnikowe – wyłącznie do celów działalności gospodarczej (np. samochody ciężarowe, przyczepy, autobusy i autokary, samochody osobowe dla celów handlowych); maszyn i urządzeń, wyposażenia IT i sprzętów biurowych. „W Polsce jest bardzo wiele firm małych i średnich, które dobrze sobie radzą – nie tylko na rynku polskim, ale także na rynku europejskim, czy też wręcz światowym. Natomiast jest jeszcze dużo takich obszarów – w sensie geograficznym, ale także obszarów gospodarki, gdzie potrzebne są inwestycje. I to nie chodzi tylko o duże inwestycje typu energetyka, drogi, kolej, lotniska, ale także inwestycje w ludzi, podstawowe wyposażenie – po to, aby te firmy stawały się bardziej konkurencyjne, żeby w związku z tym mogły prowadzić ekspansję, wręcz eksportować i więcej tworzyć miejsc pracy – mówi Mikołaj Dowgielewicz, Wicegubernator Banku Rozwoju Rady Europy.

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie środków w ramach tego programu musi spełniać warunki, które określa europejska definicja MŚP. Kryteria te to: obroty do 50 milionów euro, roczna suma bilansowa nie przekraczająca 43 milionów euro oraz mniej niż 250 zatrudnionych osób. Oznacza to, że w Polsce zdecydowana większość mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw może z tego programu skorzystać.

Źródło videoPR.pl. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy